Lắp ghép Bandai

- 30%
Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 090 Rick Dom II Lightgreen

Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 090 Rick Dom II Lightgreen

540.000₫ 378.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HGBF 1/144 009 Star Build Strike

Lắp ghép Gunpla HGBF 1/144 009 Star Build Strike

650.000₫ 455.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla SD Gundam Build Fighters Tri

Lắp ghép Gunpla SD Gundam Build Fighters Tri

398.000₫ 279.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HGCE 1/144 176 Strike Rouge

Lắp ghép Gunpla HGCE 1/144 176 Strike Rouge

890.000₫ 623.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HG 1/144 R-04 GAT-X207 Blitz

Lắp ghép Gunpla HG 1/144 R-04 GAT-X207 Blitz

590.000₫ 413.000₫
- 30%
Lắp ghép Thuyền One Piece Merry Flying

Lắp ghép Thuyền One Piece Merry Flying

1.400.000₫ 980.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 RX-79 Ez-8

Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 RX-79 Ez-8

590.000₫ 413.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HG 1/144 Montero

Lắp ghép Gunpla HG 1/144 Montero

650.000₫ 455.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 AMX-107 Bow

Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 AMX-107 Bow

590.000₫ 413.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 EMS-10 Dzuda

Lắp ghép Gunpla HGUC 1/144 EMS-10 Dzuda

490.000₫ 343.000₫
- 30%
Lắp ghép Gunpla BB 385 Knight Unicorn

Lắp ghép Gunpla BB 385 Knight Unicorn

460.000₫ 322.000₫
- 30%
Lắp ghép One Piece Going Merry 655097

Lắp ghép One Piece Going Merry 655097

1.200.000₫ 840.000₫
Sale

Không sẵn có

Hết hàng