- 50%

Đầu tàu và ray D51 (hàng mẫu)

998.000₫ 500.000₫

Mã sản phẩm:Đầu tàu và ray D51 (hàng mẫu)

Thương hiệu:

Tags: hàng mẫu


Nhà sản xuất: Takara Tomy

Tình trạng sản phẩm: Như hình ảnh. Sản phẩm còn rất mới và có đủ chức năng hoạt động: Phát ra âm thanh, vừa là nhà ga, vừa là đầu tàu. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng