CÁCH THỨC THANH TOÁN


I.    Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery):

Quy trình hoạt động

  • Sau khi Quý khách gửi đơn hàng, Hitomi sẽ xác nhận và tiến hành đóng hàng gửi cho Quý khách.

  • Quý khách thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng từ Bên vận chuyển. Phí vận chuyển và Phí thu hộ được tính theo Báo giá của Bên vận chuyển, và được thanh toán bởi Người gửi (Hitomi) hoặc Người nhận (Quý khách) tùy theo Quy định vận chuyển của Hitomi.

 

II: Thanh toán bằng Ngân Lượng hoặc chuyển khoản

Quy trình hoạt động

  • Sau khi Quý khách gửi đơn hàng, Hitomi sẽ xác nhận và thông báo số tiền cần thanh toán. Quý khách có thể chọn thanh toán bằng ngân lượng hoặc qua chuyển khoản ngân hàng. 

  • Sau khi nhận được thanh toán, Hitomi sẽ xác nhận và đóng hàng gửi đến Quý khách.

  • Ngoài phí vận chuyển (nếu có, theo quy định vận chuyển), Hitomi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khác nếu Quý khách chọn thanh toán bằng Ngân Lượng hay Chuyển khoản.

  • Nếu Quý khách hủy đơn hàng sau khi thanh toán và trước khi hàng được gửi đi, Hitomi sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền mà Quý khách đã thanh toán.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng